Japanese Version
Member
- Main Staff -
  Toshiya Kaihara Nobutada Fujii
  Daisuke Kokuryo
- Co-Researchers -
  Susumu Fujii Etsuko Kumamoto
- Secretary -
  Mayuko Sakamoto Ayako Katano
- Research Fellow -
  Shota Suginouchi
- Students of Doctor's Course -
  Saburou Shibazaki Noriyasu Yoshimura Yuki Nakanishi
  Jiali Zhu Takafumi Chida Ruriko Watanabe
  Nikhanbayev Nursultan
- Second Year Students of Master's Course -
  Xinyue Wang Daiki Kamamoto Jingting Zhou
  Naohiro Sugimoto Tomoya Taguchi Shohei Nishimura
  Seonmyeong Hong Yoshiki Matsumoto
- First Year Students of Master's Course -
  Takumi Akahori Syunnsuke Iitsuka Makoto Sakiyama
  Yusuke Nakagawa Atsushi Nakayama Yoshiaki Harada
  Yusuke Matsuba Ken Yamashita
- Students of Bachelor's Course -
  Kyohei Irie Kaito Kanda Yoshihiro Tanaka
  Kohei Tsuya Natsumi Nobori Mizuki Harada
  Yu Yamane
- Research Students -
  Shady Amgad Pornpimol Kaewphing
to the top of this page