Japanese Version
Member
- Main Staff -
  Toshiya Kaihara Nobutada Fujii
  Daisuke Kokuryo
- Co-Researchers -
  Susumu Fujii Etsuko Kumamoto
- Secretary -
  Mayuko Sakamoto Ayako Katano
- Research Fellow -
- Students of Doctor's Course -
  Saburou Shibazaki Jiali Zhu Takafumi Chida
  Ruriko Watanabe Nikhanbayev Nultan Xinyue Wang
  Shady Amgad Salama Asunmi Ito
- Second Year Students of Master's Course -
  Kyohei Irie Kaito Kanda Yoshihiro Tanaka
  Kohei Tsuya Mizuki Harada Yu Yamane
  Pornpimol Kaewphing
- First Year Students of Master's Course -
  Hiroatsu Kanazawa Cheng Sun Yuto Tsujimoto
  Arisa Fujimura Toru Murakami Masayuki Yabuuchi
- Students of Bachelor's Course -
  Hayate Ohmoto Takuya Kishimoto Kensuke Kurimoto
  Junki Sakuta Gaku Shimizu Yohta Suzuki
  Noriaki Sekihara Shinsuke Tsutsui
- Research Students -
to the top of this page