Japanese Version
Member
- Main Staff -
  Toshiya Kaihara Nobutada Fujii
  Daisuke Kokuryo
- Co-Researchers -
  Susumu Fujii Etsuko Kumamoto
- Secretary -
  Mayuko Sakamoto
- Students of Doctor's Course -
  Saburou Shibazaki Noriyasu Yoshimura Takanori Kita
  Tsutomu Yoshikawa Jiali Zhu Shota Suginouchi
  Takafumi Chida Ruriko Watanabe
- Second Year Students of Master's Course -
  Daichi Itaya Ai Ito Kazuma Sakamoto
  Nikhanbayev Nursultan Koudai Hirai Bohan Li
  An Liang
- First Year Students of Master's Course -
  Xinyue Wang Daiki Kamamoto Jingting Zhou
  Naohiro Sugimoto Tomoya Taguchi Shohei Nishimura
  Seonmyeong Hong Yoshiki Matsumoto
- Students of Bachelor's Course -
  Syunnsuke Iitsuka Hayato Omi Makoto Sakiyama
  Yusuke Nakagawa Atsushi Nakayama Yoshiaki Harada
  Ken Yamashita
- Research Students -
  Pornpimol Kaewphing
to the top of this page