Japanese Version
Member
- Main Staff -
  Toshiya Kaihara Nobutada Fujii
  Daisuke Kokuryo
- Co-Researchers -
  Susumu Fujii Etsuko Kumamoto
- Secretary -
  Mayuko Sakamoto Ayako Katano
- Research Fellow -
- Students of Doctor's Course -
  Saburou Shibazaki Noriyasu Yoshimura Yuki Nakanishi
  Jiali Zhu Takafumi Chida Ruriko Watanabe
  Nikhanbayev Nursultan Xinyue Wang
- Second Year Students of Master's Course -
  Takumi Akahori Syunnsuke Iitsuka Makoto Sakiyama
  Yusuke Nakagawa Atsushi Nakayama Yoshiaki Harada
  Yusuke Matsuba Ken Yamashita
- First Year Students of Master's Course -
  Kyohei Irie Kaito Kanda Yoshihiro Tanaka
  Kohei Tsuya Mizuki Harada Yu Yamane
  Pornpimol Kaewphing
- Students of Bachelor's Course -
  Hiroyuki Ueda Hiroatsu Kanazawa Cheng Sun
  Yuto Tsujimoto Arisa Fujimura Toru Murakami
  Masayuki Yabuuchi
- Research Students -
  Shady Amgad
to the top of this page