Japanese Version
Member
- Main Staff -
  Toshiya Kaihara Nobutada Fujii
  Daisuke Kokuryo Ruriko Watanabe
- Co-Researchers -
  Susumu Fujii Etsuko Kumamoto
- Secretary -
  Mayuko Sakamoto Ayako Katano
- Research Fellow -
- Students of Doctor's Course -
  Xinyue Wang Shady Amgad Salama
  Asunmi Ito Satoshi Nagahara Hiromi Maeda
  Yigedeb Abay Tesfu Hidenori Yao
- Second Year Students of Master's Course -
  Hayate Ohmoto Takuya Kishimoto Kensuke Kurimoto
  Junki Sakuta Gaku Shimizu Yohta Suzuki
  Shinsuke Tsutsui
- First Year Students of Master's Course -
  Koichi Okada Kazuma Kimura Hibiki Kobayashi
  Kakeru Shiraishi Haruse Takizawa Daiki Nagata
  Ayano Nishikawa Ryo Yamaguchi Megu Yamanoue
- Students of Bachelor's Course -
  Masahiko Ibuki Nozomi Okabe Takuma Ogawa
  Keisuke Tsukagawa Hinari Hamada Keito Funahashi
  Asahi Michishita
- Research Students -
to the top of this page